โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
Best of ASCO Bangkok 2019

Post date: May 04, 2019

การประชุม Update best of ASCO ประจำปี2019 ที่ประเทศไทย จัดขึ้น ณ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562


Breakthrough 2019

Post date: May 04, 2019

การประชุมสำหรับนักคิด นักวิจัย สู่การเปลี่ยนแปลงทางการรักษาโดยความร่วมมือของ ASCO, TSCO และสมาคมมะเร็งชั้นนำต่างๆแห่งภูมิภาคเอเชีย 11-13 ตุลาคม 2562 ณ the Centara Grand at CentralWorld in Bangkok, Thailand


TSCO annual meeting 2019

Post date: May 04, 2019

การประชุมประจำปีของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นณ วันที่25-27 ตุลาคม 2562


Thai collaborative cancer 2019

Post date: May 04, 2019

การประชุมเกี่ยวกับมะเร็งโดยความร่วมมือของสมาคมต่างๆของประเทศไทย วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562