โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลและสถาบันมะเร็ง


กรุงเทพ

โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลพระมงกุฏ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช

โรงพยาบาลมศว

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลรามา

โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลวชิระ

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ศูนย์มะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์บางแค

โรงพยาบาลจุฬารัตน์9

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

โรงพยาบาลบางกอก9

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลพญาไท3

โรงพยาบาลเมโย

โรงพยาบาลรามคำแหง

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

โรงพยาบาลวิภาราม

โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสินแพทย์

ภาคกลาง

โรงพยาบาลรัฐบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

โรงพยาบาลชลประทาน

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ศูนย์มะเร็ง

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลมหาชัย

โรงพยาบาลวิภาวดี

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ศูนย์มะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลอุดรธานี

ศูนย์มะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

ศูนย์มะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาลเอกชล1

ภาคใต้

โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

ศูนย์มะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต