โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ติดต่อบริจาค

สมาคมมะเร็งวิทยาขอขอบคุณในความมีน้ำใจ เงินบริจาคที่ท่านได้มอบมา ทางสมาคมขอยืนยันว่าจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้วยความโปร่งใส

ท่านสามารถติดต่อบริจาคได้ดังช่องทางดังนี้

ติตต่อบริจาคโดยตรง:............................

บัญชีธนาคาร:.................................

ทางสมาคมขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจที่ได้รับมา