โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Immunooncology 2019

Date: 23 March 2019

Location: ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Registration program: [Link]

Schedule: [Link]