โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Essential of uncommon cancer 2020

Date: 14 March 2020

Location: ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิ โซนC ชั้น13 อาคารภูมิสริรมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

Official website: Link

Brochure: Unavailable

Registration program: Link

Schedule: Link

Handout: Unavailable

Virtual meeting: Unavailable