โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลเวชธานี

ที่อยู่: 1 ถนนลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร: 02-7340000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ. เทพ เฉลิมชัย

ชื่อ: นพ. ณัฐชดล กิตติวรารัตน์

ชื่อ: นพ. ธเนศ เดชศักดิพล