โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสมิติเวช-ศรีราชา

ที่อยู่: 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี 20110

โทร: 038-320300
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ประสาร ขจรรัตนเดช

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.30-18.00 น.
ศุกร์ 08.30-15.00 น.

ชื่อ: นพ.อัศศิริ แก่นแก้ว

ตารางออกตรวจ:
จันทร์, พุธ, อาทิตย์ 17.00-20.00 น.
เสาร์ 09.00-18.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -