โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสมิติเวช-ชลบุรี

ที่อยู่: 888/88 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร: 033-038888
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์

ตารางออกตรวจ:
พุธ 17.00 น.-21.00 น.
พฤหัส 17.00 น.-21.00 น.
ศุกร์ 17.00 น.-21.00 น.