โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลวชิระ

ที่อยู่: 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร: 02-2443000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.00-14.00 น.
พุธ 08.00-14.00 น.

ชื่อ: นพ.ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.00-14.00 น.
พุธ 08.00-14.00 น.

ชื่อ: พญ.อภิษฎา สุเทพวานนท์

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.00-14.00 น.
พุธ 08.00-14.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -