โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลรามคำแหง

ที่อยู่: 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร: 02-7439999
         02-3740200-16

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - เสาร์ 08.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ดวงเดือน รัชตรณชัย

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - อังคาร 08.00-17.00 น.
พฤหัส - เสาร์ 08.00-17.00 น.

ชื่อ: พญ.ชนิกา ครุฑนาค

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - ศุกร์ 09.00-14.00 น.
อาทิตย์ 09.00-14.00 น.

ชื่อ: พญ.คิ ฤกษ์ชูชิต

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.30-17.00 น.
อังคาร - ศุกร์ 08.30-14.00 น.
เสาร์ 08.30-17.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -