โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลราชวิถี

ที่อยู่: เลขที่ 2 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร: 02-3548108-37 ต่อ 3037
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.00-14.00 น.
พุธ 08.00-14.00 น.

ชื่อ: นพ.ทรงวิทย์ พายัพวัฒนวงษ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.00-14.00 น.
พุธ 08.00-14.00 น.

ชื่อ: นพ.เจษฎา มณีชวขจร

ตารางออกตรวจ:
อังคาร - ศุกร์ 08.00-14.00 น.

ชื่อ: นพ.ชัชวาล นาคะเกศ

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์

ตารางออกตรวจ:
พุธ - ศุกร์ 08.00-14.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -