โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ที่อยู่: 36 หมู่1 ตำบลหนองไผ่ ถนนอุดร-ขอนแก่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร: 042-207375-80
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.กฤติยา บุตรทองคำวงษ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์ 08.30-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ทิพวรรณ บวรกิติวงศ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.

ชื่อ: นพ.สรรพสิทธิ์ อริยปัญญา

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.

ชื่อ: พญ.นิษฐา นิภาวงศ์

ตารางออกตรวจ:
พฤหัส 08.30-16.30 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -