โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ที่อยู่: 36 หมู่1 ตำบลหนองไผ่ ถนนอุดร-ขอนแก่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร: 042-207375-80
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.กฤติยา บุตรทองคำวงษ์

ชื่อ: พญ.ทิพวรรณ บวรกิติวงศ์

ชื่อ: นพ.สรรพสิทธิ์ อริยปัญญา

ชื่อ: พญ.วิภาดา นิพนธ์กิจ

ตารางออกตรวจ:
พฤหัส 08.30-16.30 น.