โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ที่อยู่: 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200

โทร: 053-221075
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.30-12.00 น.
พฤหัส 08.30-16.30 น.

ชื่อ: พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.30-12.00 น.
พฤหัส 08.30-16.30 น.

ชื่อ: นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.30-12.00 น.
พฤหัส 08.30-16.30 น.

ชื่อ: นพ.ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.30-12.00 น.
พฤหัส 08.30-16.30 น.

ชื่อ: นพ.วิทรัส อริยวุฒยากร

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.30-12.00 น.
พฤหัส 08.30-16.30 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -