โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลพระมงกุฏ

ที่อยู่: 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ มหานคร 10400

โทร: 02-763-9300 ,
         02-354-7600-28

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.กสานติ์ สีตลารมณ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ขุนทอง พีชาตะนันท์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.อภิชัย ลีละศิริ

ตารางออกตรวจ:
พฤหัส 09.00-12.00 น.
เสาร์ 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล

ตารางออกตรวจ:
พุธ 09.00-15.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation Yes
Surgery Yes
Urosx Yes
CVTsx Yes
Orthosarcoma Yes
OB-Gyn Yes
Oncogynae Yes
ENT Yes
Nuclearmed -
CT scan Yes
MRI scan Yes
PET scan No
MMG Yes
Bone scan Yes
BMD Yes
Echocardiography Yes
EGD&Colono Yes
ERCP Yes
PTBD Yes
Liver Bx Yes
TACE Yes
RFA Yes
FOB Yes