โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

ที่อยู่: 38 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี 22000

โทร: 039-319666
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์

ชื่อ: นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ