โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลปิ่นเกล้า

ที่อยู่: 504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตำบลบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร: 02-4600000
         02-8766120-29

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.จตุรงค์ ตันติมงคลสุข

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.30-12.00 น.

ชื่อ: พญ.พิมพา ศุนาลัย

ตารางออกตรวจ:
พุธ 08.30-12.00 น.

ชื่อ: นพ.นิธิ พงศ์อนันต์

ตารางออกตรวจ:
พุธ 08.30-12.00 น.

ชื่อ: นพ.วราชัย เคร่งวิรัตน์

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 08.30-12.00 น.

ชื่อ: นพ.พรสิระ หงสกุล

ตารางออกตรวจ:
พุธ 08.30-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ธนาวดี สิริธนดีพันธ์

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-15.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -