โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ที่อยู่: 88/8 หมู่6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร: 052-089888
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.เบญจวรรณ เกษมเศรษฐ์

ตารางออกตรวจ:
อังคาร - พุธ 08.30-16.30 น.
พฤหัส - ศุกร์ 08.30-20.00 น.
เสาร์ 08.30-12.30 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -